Samenwerking verbeteren

Verschillende belangen, stijl en gevoeligheden belemmeren soms het gezamenlijke doel. Succesvolle samenwerking vraagt respect voor elkaar, inzicht in elkaars belangen én concrete afspraken over gedrag en procedures. Cnxy helpt al deze facetten op elkaar af te stemmen.

Hoe? Lees verder...

Communicatie in de praktijk

Resultaten beginnen met effectieve communicatie. Je drijfveren en je houding bepalen sterk hoe je communiceert. Bewustwording daarvan én het bewust kunnen inzetten van technieken als het nodig is, maken je veel effectiever in je communicatie. En daarmee in het bereiken van je doelen.

Effectief communiceren? Lees verder...

Persoonlijke groei & leiderschap

Vaak komen talenten vanzelf tot hun recht. Maar soms niet. Je kunt effectiever worden in het bereiken van je doelen. En meer plezier krijgen in de weg naar het resultaat. Creëer de randvoorwaarden voor je talent om te bloeien. In je werk en daarbuiten.

Hoe? Lees verder...

Over cnxy

Groei en ontwikkeling. De dingen niet nemen voor wat ze zijn. Eerlijk kijken naar je functioneren als mens, als team of als organisatie. En verantwoordelijkheid nemen het anders te doen. Dat is de inzet.

Wie cnxy is? Lees verder...

Cnxy verbindt

“Verbinden, dat is waar cnxy voor staat. Daarom spreek je cnxy uit als connectie. Mijn ambitie is mensen en organisaties prettiger te laten samenwerken met beter resultaat. Ik geloof dat sterke verbindingen hiertoe de sleutel zijn. Verbindingen tussen collega’s, tussen verschillende belangen en tussen passie en resultaten. Met verbindende coaching, trainingen en workshops helpt cnxy professionals, teams en organisaties effectiever te zijn.” - Lisa van Ginneken, oprichter cnxy

Verkeerd verbonden

Gebrek aan zelfonderzoek is volgens mij de allerbelangrijkste reden voor slechte communicatie. Lees er over in mijn nieuwste blogpost.


cnxy verbindt passie met resultaten
cnxy verbindt verschillende belangen
cnxy verbindt het hoofd met het hart
cnxy verbindt collega's met elkaar
cnxy verbindt

Contactgegevens


cnxy
Soembawastraat 92
1095 XE  Amsterdam

020 - 668 63 47   

KvK-nr: 34248119

Contactformulier© cnxy Deze mobiele site bevat minder informatie dan de desktop/tablet versie.